Zajišťujeme služby:

ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
Kompletní elektromontážní práce v rozvodnách, spínacích stanicích, průmyslových a distribučních stanicích bez omezení napětí.
Smluvní dodavatel společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pro práce na zařízení NN a VN.

  • Elektromontážní práce NN a VN. Výstavba trafostanic.
  • Elektrické přípojky NN a VN (vzdušné i kabelové).
  • Kabelové soubory NN a VN.
  • Provozování energetického zařízení trafostanic.
  • Revize na všech shora uvedených činnostech.
  • Přihlášky a projektování.
  • Montážní plošina do 19 m

ELEKTROMONTÁŽE Martínek s.r.o.